Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mừng Tuổi Hồi Xuân

mh-mung-tuoi

 

 

 

 

 

Trời già trời cũng vẫn hồi xuân
Con giáp theo vòng quay góp phần
Dê cụ ấy xem chừng thủ cựu
Khỉ con này ngó bộ thanh tân
Âm dương sinh hóa duyên muôn vật
Thời khắc tàn phai kiếp thế nhân
Sống đến tuổi nào mừng tuổi nấy
Đầu năm vui bút thảo đôi vần

                          Thơ Vui Tân Xuân
                            Trần Quốc Bảo
                         Richmond, Virginia

Switch mode views: