Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sơn Phòng Xuân Sự

 

Thơ Đường

Sơn Phòng Xuân Sự    của Sầm Tham

  

梁園日暮亂飛鴉

極目蕭條三两家

庭樹不知人去盡

春來還發舊時花

                

 

SƠN PHÒNG XUÂN SỰ                          

 

Lương viên nhật mộ loạn phi nha

Cực mục tiêu điều tam lượng gia

Đình thụ bất tri nhân khứ tận

Xuân lai hoàn phát cựu thời hoa

 

                                       Sầm Tham

 

   Bản dịch :

CẢM XUÂN TRÊN SƠN PHÒNG

 

Lương viên chiều xuống qụa lao xao

Nhìn cảnh nhà hoang thảm xiết bao

Cây cối chẳng hay người khuất bóng

Xuân sang hoa cũ vẫn khoe mầu

                           Trần Quốc Bảo

Switch mode views: