Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cướp Giựt Phiếu Bầu

bieu tinh dc

 

 

 

 

 


Tháng Giêng Mồng Sáu tưng bừng!
Nhân dân yêu nước hào hùng đứng lên
Người người dũng cảm nêu tên
Lưu manh trí thức ở trên “đầm lầy”
Nguồn tin xuyên cánh đồng mây
Ở Hoa Thịnh Đốn dẫy đầy tham quan
Bầu cử gian lận lan tràn
Đảng Lừa cướp phiếu thả dàn nhiều nơi
Cố trù dập Tổng Thống tôi
Mưu toan tạo phản soán ngôi của ngài.

Switch mode views: