Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đọa Đày Anh Chơi

Tiệc xong em giả say mèm
Thôi đành phải cõng đưa em về nhà
Mê điên lắm đó nhưng mà
Bỏ em xuống nệm rồi ra khỏi phòng

cung say
 

 

 

 

 

 
Nhẹ hôn vầng trán em xong
Vội vàng đến nỗi quên không tắt đèn
Sợ rằng cơn sóng tình lên
Không còn giữ được tới đêm đầu này
Em nói rằng đã vờ say
Để em được cõng, đọa đày anh chơi.

Switch mode views: