Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Còn Một Ước Mơ

   Trái tim đã thuộc về em
   Mà còn làm dấu in trên má này
   Hỏi em dụng ý gì đây
   Giữ anh ở lại tới ngày mai sao?

 em muon hon

 

 

 


   Em nói ai giữ ai nào
   Y không hùng hổ sấn vào người ta
   Cắn má một tí thôi mà
   Dấu son môi đẹp làm quà tặng anh
   Em còn một ước mơ xanh
   Cả hai đứa sẽ trở thành một thôi.

Switch mode views: