Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Món Quà Vô Giá

Trái tim đã thuộc về em
Mà còn làm dấu in trên má này
Hỏi em dụng ý gì đây
Giữ anh ở lại tới ngày mai sao?

 cho chang

 

 

 

 

 

 

 
Em nói ai giữ ai nào
Y không hùng hổ sấn vào người ta
Cắn má một tí thôi mà
Dấu son môi đẹp như là cánh hoa
Tim em là một món quà
Tình yêu vô giá ấy a cho chàng.

Switch mode views: