Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cho Tình Dậy Men

Không đời nào muốn xa em
Dù chưa cưới vẫn gần bên dáng kiều
Tiễn em đi chuyến bay chiều
Em hỏi rồi nhớ em nhiều lắm không?

tu nghiep

 

 

 

 

 

 
Ôm em trao nụ hôn nồng
Hỏi em có hiểu được lòng anh chưa?
Nói nhớ em lắm cũng thừa
Tình mình đâu phải đong đưa giả hình
Em đi tu nghiệp một mình
Nhớ luôn ấp ủ cho tình dậy men

 

 

Switch mode views: