Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Da Em Nhuộm Nắng

Khi em nép sát ngực này
Không sợ lây nhiễm con Virus à
Em bảo chỉ sợ anh mà
Yêu người khác ấy nết na hơn nhiều

 da dep

 

 

 

 

 


Người đẹp ghen lúc đang yêu
Nam nhi tất phải biết điều lắng nghe
Em khoe tắm mặt trời nè
Da em nhuộm nắng đỏ loe thật rầu
Em cười tít mắt bồ câu
Nói sợ Virus Cộng Tầu giết em.

Switch mode views: