Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngợi Ca

Ngợi ca Đấng Tạo Hóa
Đã mở mắt con người
Nhìn được khắp mọi nơi
Thấy kẻ gây tai họa!

bao qua a

 

 

 

 

 

Ngợi ca đồng bào ta
Biết bảo toàn sự sống
Tránh siêu vi Tầu Cộng
Đang nhiễm sang nước nhà!

bao qua b

 

 

 

 

Ngợi ca lòng yêu nước
Của đồng bào Việt Nam
Cùng đứng dậy hiên ngang
Chống bạo quyền thúc phược!

cha ly

 

 

 

 

Ngợi ca lòng dũng cảm
Người người đã biểu tình
Chống giặc Tầu xâm lấn
Hà Nội Phủ thất kinh!

chong tau cong

 

 

 

 

Ngợi ca tình Việt tộc
Nắm tay nhau đồng thanh
Quyết bảo vệ môi sanh
Chống kẻ gieo chất độc.

 

Switch mode views: