Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hẹn Ngày Về Phép

  Tiểu Đoàn thầm lặng ra đi
  Gót giày dẫm đạp tiếc gì cỏ hoa
  Đóng quân ở giữa rừng già
  Ngọn đồi bố trí quân ta vững bền

mh linh ma em

 

 

 

 


  Đợi chờ quân lệnh trong đêm
  Trăng sao thắp sáng làm đèn viết thư
  Gửi em tất cả tâm tư
  Trao về em nỗi nhớ từ rừng sâu
  Hẹn ngày về phép dài lâu
  Ngắm nhìn Xuân đến từ mầu mắt em.
                                    

Switch mode views: