Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đoạn Trường Bảy Lăm

Súng gươm gãy nát tan rồimh dang yeu
Nhờ ân phúc Chúa còn người yêu thương
Tuy chưa cưới hỏi bình thường
Yêu nhau tha thiết vấn vương lâu dài!
Bị đưa vào trại khổ sai
Biết bao năm tháng em hoài thăm nuôi
Cảm ơn em mãi giữ lời
Dấn thân yêu lính yêu đời gió sương
Có em nuôi chí kiên cường
Bên em chìm nổi đoạn trường Bảy Lăm.

Switch mode views: