Mở Quà Noel

Xa em ngày tháng lê thê
Giáng Sinh có phép được về bên em
Dạo chơi ngoài phố hoa đèn

mh anh me em

 

 

 

 

 

Chờ đi dâng lễ nửa đêm nay rồi
Phố khuya càng thấy đông người
Hai đứa đi bộ muốn rơi bánh chè
Lễ xong cuốc bộ trở về
Nhà em tổ chức tiệc Réveillon
Thoắt khi bữa tiệc vừa xong
Em kéo tay bước vào trong mở quà.

Tin mới

Các tin khác