Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mở Quà Noel

  Xa em ngày tháng lê thê
  Giáng Sinh có phép được về bên em
  Dạo chơi ngoài phố hoa đèn
  Chờ đi dâng lễ nửa đêm nay rồi

  chun chut

 

 

 

 

 

 

 

 
  Phố khuya càng thấy đông người
  Hai đứa đi bộ muốn rơi bánh chè
  Lễ xong cuốc bộ trở về
  Nhà em tổ chức tiệc Réveillon
  Thoắt khi bữa tiệc vừa xong
  Em kéo tay bước vào trong mở quà.

Switch mode views: