Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình Nhớ Đêm Xuân

Tiểu Đoàn được lệnh xuất quân
Ta kinh nghiệm Tết Mậu Thân năm nào
Đón giao thừa tại chiến hào
Mừng Xuân hái lộc cài vào súng gươm

anh ra chien tuyen

 

 

 

 

 

 


Hành quân bảo vệ hậu phương
Gác đêm mơ nhớ người thương rất nhiều
Em giàu tình nghĩa đáng yêu
Đã cùng chia sẻ bao nhiêu nổi chìm
Yêu người tình lính hết mình
Gánh bao gian khổ với tình quân em. 

 

Switch mode views: