Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kẻ Cướp Chính quyền

Lập nội các Họ Trần
Vua mất nhiều công sức
Chờ Nhật giao quyền lực
Để khôi phục, canh tân!

Nội các Trần Trọng Kim
Đa số là nho sĩ
Không khí giới, tinh binh
Lấy gì làm chính trị?

Nhờ dân vận nổi lên
Phất cờ hồng truy bức
Nhanh tay cướp chính quyền
Thủ tướng Kim từ chức!

mh anh ten dau dang

 

 

 

 

 

 

 

Ăn cướp chính quyền xong
Diệt trừ Quốc Dân Đảng
Đâm trí thức, buông sông
Đâu phải là cách mạng!

Vào rừng sâu kháng Pháp
Lập nội các vô thần
Cướp nhân quyền nhân dân
Dân quyền, vò bóp nát!

Rồi sau ngày đình chiến
Quay đầu về Thủ đô
Với mộng ước điên rồ
Đào núi non lấp biển!

Quê Ta nhiều núi sông
Ruộng cò bay thẳng cánh
Nhiều địa chủ phú nông
Lắm chùa, đền linh thánh!

Sống trên ngai lãnh tụ
Cấm cách các dòng tu
Bao phú nông địa chủ
Giết chết hoặc giam tù!

Với mưu đồ dã thú
Xua quân xuống Miền Nam
Gây cuộc chiến tương tàn
Tạo một trời dâu bể!

Sau thất bại Mậu Thân
Thờ thẫn bại liệt dần
Dù biết gần tận thế
Vẫn để mất lương tâm!

Chết được phong chúa tể
Lũ môn đệ quây quần
Quanh xác thối đang ngâm
Trong miếu lăng ô uế.

Switch mode views: