Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bồ Câu Phản Chiến

bo cau phan

Không ai quên ngày sắp mất Miền Nam
Quốc Hội Mỹ cắt chương trình quân viện
Và truyền thông gây xáo trộn kinh hoàng
Họ vuốt ve lũ bồ câu phản chiến
Chúng dẫn đường bọn Cộng quân nham hiểm
Tiếp tục tiến hành đánh chiếm Miền Nam
Họ tuyên ngôn Tổng Thống Thiệu ngang tàng
Không chịu nhường đất đai cho Việt Cộng!
Con bồ câu đã xòe đôi cánh rộng
Nó tiếp tay Hà Nội: bọn ma đầu
Sức mạnh diều hâu có thấm vào đâu
Vài bỉnh bút của mấy tờ báo bổ
Bút hàm hồ đâm rướm máu Miên Nam!
Xưa ông Diệm chịu nhiều nỗi gian nan
Chính phủ ông, Hoa Kỳ luôn dòm ngó
Để ý nhiều phía cực hữu Bà Nhu
Rồi phát minh ra chuyện này chuyện nọ
Ông Diệm, ông Nhu về cõi thiên thu
Có phải hai ông cản đường đắp ụ
Ngăn gót giầy sung mãn bạn Đồng Minh?
Rồi Tướng Lãnh cầm quyền nước rối tinh
Máy bay Mỹ làm mưa bom đất Bắc
Cuộc chiến ngày càng khốc liệt leo thang
Cho đến lúc ông Nixon từ chức
Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh
Nhưng chiến tranh đã không hề chấm dứt
Chẳng ai trung gian tái lập hòa bình!
Quân Bắc Cộng ở Miền Nam không rút
Đầu Bảy Lăm chúng mở lớn đường mòn
Dẫn ống dầu, chở vũ khí nhiều hơn
Đầu Tháng Ba chúng đánh Ban Mê Thuột
Vùng Một, Vùng Hai ta mất trắng trơn
Dồn lực lượng chúng tấn công Xuân Lộc
Sư Đoàn Bộ Binh chiến đấu cô đơn
Không yểm trợ từ pháo binh phi vụ
Ba Mươi Tháng Tư Saìgòn thất thủ
Đêm phủ chùng chết chóc xuống Miền Nam!
Dầm mình trong hy vọng cũng tiêu tan
Chim bồ câu tiếp tay loài thú dữ.

Switch mode views: