Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lãnh Tụ Hoạt Đầu

mh lanhchua

 

 

 

 

 

 

 

Đạp Quốc Gia trên giường lăn xuống đất
Sáng tinh sương vụt chạy tới Ba Đình
Đọc tuyên ngôn sấm sét giữa bình minh
Chữ tự do đặt lên đài cao ngất!
Mồm vẹm nào biết ăn ngay nói thật
Vượn lên người có tình nghĩa thủy chung?
Vừa đóng vai đạo đức rất khiêm cung
Vừa xưng mình là cha già dân tộc
Ngôi lãnh tụ trong bàn tay thâm độc
Lúc nước nhà đang bị họa ngoại xâm!
Hắn gieo trồng một chủ thuyết vô luân
Và tôn vinh danh mình lên đấng thánh
Người Quốc Gia với tâm tình lành mạnh
Bị phỉnh lừa chúc tụng hắn thao thao
Các Triều Thần trí thức cũng xôn xao
Kẻ rút lui người liên minh chống chọi
Ngự Lâm Quân vũ trang còn ít ỏi
Vua lấy gì chống chủ nghĩa lai căng?
Hắn thủ tiệu kẻ đối lập xa, gần
Đầy thủ đoạn và muôn ngàn mánh khóe
Loài rắn độc cắn người như cắn ngóe
Suốt canh thâu cứ quấn quít van nài
Thủ thỉ mật đường rót ngọt vào tai
Bình minh tới là lẹ làng trở mặt
Chút thành tích chống thực dân xuất sắc
Dân thực thà lầm tưởng kẻ khôn ngoan
Vua tưởng hắn có chí lớn bền gan
Nào ai ngờ kẻ hoạt đầu chính trị
Đến một ngày khắp dân gian dị nghị
Diễn vở tuồng khủng bố rất công khai
Và mị dân bằng đủ mọi chiêu bài
Nào dân chủ nào cộng hòa độc lập
Đời hạnh phúc lúc san bằng giai cấp
Đảng mãi còn, trời đất sẽ qua đi
Trong hang động nuôi hoài bão kiên trì
Chờ nước đục và thời cơ phát động
Người ta thấy vào một ngày bão lộng
Hắn vươn mình gây động địa kinh thiên
Sau một lần say máu ở Điện Biên
Hắn giết sạch cả phú nông địa chủ!
Dùng bạo lực chiếm ngôi cao lãnh tụ
Và cầm đầu đảng dã thú tam vô
Ôm chân Mao và bưng bợ Liên Sô
Suốt cả đời theo voi ăn bã mía!
Đảng sung mãn, dân đói nghèo thấm thía
Lời tiên tri và chủ nghĩa mạo danh
Không gạt gẫm được trí thức ngay lành
Hắn triệt hạ nhóm Nhân Văn Giai Phẩm
Chí sắt son lòng kiên trung thăm thẳm
Văn bút ấy ngời rạng những vì sao!
Ở Miền Nam dân chọn, bầu Nguyên Thủ
Hắn rất sợ người đức độ tài cao
Hắn khiếp đảm Miền Tự Do Dân Chủ!
Tự phong mình vĩ đại cứu muôn dân
Và thành lập một mặt trận nội xâm
Dồn dân Bắc vào đường cùng ngõ cống
Đảy thanh niên vào Miền Nam bạo đông
Tạo cuộc chiến tương tàn
Cướp đoạt trọn Miền Nam.

Switch mode views: