Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vẻ Vang Giáo Hội

anh hung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Thánh Tử Đạo tổ tiên
Kiên trì dũng cảm vững bền xiết bao!
Thảo kính mến Chúa Trời Cao
Làm nhân chứng sống cao trào đức tin
Xác thân bụi cát, phù sinh
Chấp nhận cái chết không kình địch ai
Thánh Linh hun đúc các Ngài
Khổ đau cũng chẳng van nài phản cung
Thành phần Hội Thánh kiên trung
Đức tin vàng đá lửa nung không mòn
Ngục tù lao lý cùm gông
Luôn noi gương Đấng Chí Công cửu trùng!
Hy sinh giọt máu cuối cùng
Hoàn thành sứ mệnh anh hùng hiên ngang
Tôn thờ Thánh Giá vinh quang!
Vẻ vang Giáo Hội Việt Nam muôn đời.

Switch mode views: