Ôm Vời Bóng Trăng

Chiều lên tắt bóng mặt trờimh dan diu
Gió ôm mây cũng xa rời thanh thiên
Vấn vương hình bóng ngoan hiền
Người nơi cuối biển lạc miền sông mây
Tháng ngày chim mỏi cánh bay
Tình xa thao thức phút giây trùng phùng
Xa nhau ngày tháng nhớ nhung
Vững tin lời hứa thủy chung một đời
Biết bao thương nhớ về người
Tâm tư chết đuối ôm vời bóng trăng.

Tin mới

Các tin khác