Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày Anh Xâm Chiếm Miền Nam

30thang4quankhantang

 

 

 

 

 

 

 

Ba Mươi, ngày cuối Tháng Tư
Thủ Đô thất thủ, quá ư não nùng
Ngựa xe binh khí trùng trùng
Xung quanh thành quách đùng đùng đạn ru!
Bến sông khói súng mịt mù
Anh say thuốc đạn căm thù hả hê
Ngày anh tiếp quản ê hề
Nhân dân bỏ của lo bề tháo thân
Ngày anh bối rối bâng khuâng
Ngẩn ngơ trước cảnh Nam Phần nguy nga!
Cưỡi lưng thiết vận chiến xa
Theo cơn bão tố lá hoa dập vùi
Ngày anh ngơ ngác bùi ngùi
Không ai nghinh đón reo vui tưng bừng!
Nam Quân từ giã binh nhung
Nỗi đau chấp nhận lệnh ngừng tiến quân
Sau lưng bị mũi dao đâm
Dũng quân tự sát trên sân cờ vàng!
Ngày anh hủy hoại tan hoang
Lùa Quân, Cán, Chính Miền Nam vào tù
Ngày anh cuồng bạo tiếp thu
Bao người ra biển xa mù Quê Hương
Người còn ở lại tang thương
Ngày anh xâm chiếm nhiễu nhương kinh hoàng!

Switch mode views: