Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tinh Thần Tự Chủ

mh Tong Thong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bấy giờ trời hết phong ba
Tin mừng độc lập chan hòa biển xanh!
Kể từ mưa bão vây quanh
Quân Vương rời khỏi Hoàng Thành nhiều năm,
Người ngăn chắn gió lạnh căm
Giúp thuyền nhân lúc trở trăn ưu phiền!
Sáng ngời cặp mắt trung kiên
Dạng người đảm lược uyên nguyên yêu đời!
Con tàu lướt sóng ngoài khơi
Ông là Thuyền Trưởng tuyệt vời tài năng,
Con tàu chế ngự “Tảng Băng”
Ước mơ Thủy Thủ trăm năm vuông tròn!
Xác thân cát bụi mỏng dòn!
Tinh thần tự chủ trắng trong cõi đời.

Switch mode views: