Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chính Nhân

mh Ngo Đinh Diem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm đường cứu quốc an dân
Ngoại giao tiếp cận yếu nhân nước ngoài
Tàn chinh chiến, nước chia hai
Hồi hương nhận lãnh gánh tai ương đời!
Quan tâm cùng khắp mọi nơi
Di dân vào chốn tuyệt vời tự do
Giải trừ phiến loạn be bờ
Danh xưng thuộc địa đến giờ cáo chung!
Kiện toàn cán, chính, binh hùng
Bao vây địch đảng nằm vùng quanh ta
Dấn thân phụng sự Quốc Gia
Xây nền dân chủ bao là truân chuyên
Bảo toàn cường dũng chủ quyền
Không cần binh đội ngoại biên nhảy vào
Chính cương chiến lược rất cao
Nhưng quân tạo phản Mỹ nhào nặn lên
Cùng bầy gian ác kên kên
Giết luôn Tổng Thống giết thêm em Người!
Chính nhân chính nghĩa sáng ngời
Hiển linh dậy lộng môt trời Miền Nam
Sống hào hùng, chết vinh quang
Thiên thu ước nguyện vẹn toàn Núi Sông.

Switch mode views: