Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đố Vui Chúc Tết

do vui 1

 

 

 

 

 

 

 

Năm Covid (2020)... mệt rã rời!
Tất niên, xin góp nụ cười “Đố Vui”.

                   **2021**

Cái gì: “Khó đo nhất đời” ?
Xin thưa: - Lòng dạ con người, khó đo,
Sông sâu còn có kẻ dò,
Làm sao lấy thước, mà đo lòng người (?) !

Cái gì: “Bén nhất trên đời” ?
Xin thưa: - Cái lưỡi con người bất lương,
Giết người sắc bén hơn gươm,
Có khi giết cả Quê hương Đồng bào!

Cái gì: “Cao thật là cao” ?
Thưa: - Lòng ham muốn ước ao của người,
Có một, lại... ước có mười,
Ham danh, ham lợi, đến... Trời cũng ham!

do vui 2

 

 

 

 

 

Cái gì: “Xúi dục lòng tham” ?
Xin thưa: - Cặp mắt, nó làm hư thân,
Thấy tiền bạc, thấy mỹ nhân...
Thế là híp mắt!... nhân luân kể gì!

Cái gì: “Nhỏ bé tí ti” ?
Xin thưa: - Ấy cái lương tri con người
Dịch Covid suốt năm trời,
Chung quy cũng bởi con ngưởi vô lương!

Cái gì: “Sáng đẹp như gương” ?
Xin thưa: - Đức hạnh Yêu thương mọi người,
Gặp nhau hãy nở nụ cười,
Yêu người, thì sẽ được người yêu ta!

do vuyi 3

 

 

 

 

 

 

Cái gì: “ Vạn Phúc Đáo Gia” ?
Xin thưa: - Lời chúc Bạn xa, Bạn gần,
Hai Ngàn Hai Mốt (2021) Tân Xuân,
Nguyện cầu Thượng Đế ban ân dồi dào!

                Trần Quốc Bảo
             Richmond, Virginia
       Địa chỉ điện thư của tác giả:
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: