Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

91 Còn Vui

bao bao 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Thơ Trần Quốc Bảo tự trào.

Chín mốt Tuổi Già, vẫn cứ vui,
Rượu Hồng chúc Thọ, vợ mừng tôi!
Bạn bè như tóc, rơi gần hết,
Huynh đệ theo răng, rụng cả rồi!
Chuyện thế chướng tai, đành điếc lác,
Trò đời gai mắt, giả mù thôi!
Niềm vui Hồng Phúc: "còn Hiền Nội,
Còn Rượu, còn Thơ"... Cảm tạ Trời!

              Trần Quốc Bảo
          Richmond, Virginia
     Địa chỉ điện thư của tác giả:
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

bao bao 2

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Quà Tặng 91!
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~
Bài thơ vừa lên Net, liền nhận ngay được bài đáp họa của
nhà thơ Nguyễn Phú Long. XIN CÁM ƠN HIỀN HỮU !
                           -----o0o-----
Kính Họa Thơ Tự Trào của Huynh Trần Quốc Bảo

             Chúc Mừng

Tuổi già chín mốt vậy là vui
Đây đó bạn bè ới chúng tôi!
Sớm tối cháu con tình chẳng thiếu
Gần xa thân thuộc nghĩa thừa rồi!
Tạm thời đất khách còn ray rứt;
Xa cách quê hương nhớ thế thôi!
Vẫn có nhau uyên ương sánh bước,
Vần thơ, ly rượu... cám ơn Trời!

              Nguyễn Phú Long
               Richmond, VA.

Switch mode views: