Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quá Tửu Gia - Qua Quán Rượu

       Quá Tửu Gia

          過 酒 家

      此 日 長 昏 飲
      非 闗 養 性 靈
      眼 看 人 盡 醉
      何 忍 獨 為 醒

            王 績

       Quá Tửu Gia

Thử nhật trường hôn ẩm
Phi quan dưỡng tính linh
Nhãn khan nhân tận túy
Hà nhẫn độc vi tinh

         Vương Tích

Bản dịch của Trần Quốc Bảo (*)

bao ruou

 

 

 

 

 

 

 

     Qua Quán Rượu

Hôm nay suốt ngày nhậu
Bất kể chuyện dưỡng sinh
Nhìn mọi người say xỉn
Tỉnh làm chi một mình.

        Trần Quốc Bảo
     Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

(*) Trích bài nhận xét về Dịch Thơ của thi sĩ Lam Nguyên – Nhà Thơ tại Seattle/WA. chuyên viết Đường thi/Hán tự - : ... “ Theo một số nhà nghiên cứu

 về “ dịch thơ”, cho rằng làm thơ là tùy hứng, nhưng dịch thơ phải là người có ý chí – riêng cá nhân tôi - xin thêm là người dịch thơ phải là người có

 kiến thức về thơ và phải là người trải nghiệm cuộc đời cũng như cần một tâm hồn thi sĩ! Dịch giả Trần Quốc Bảo cũng là một thi sĩ nên ông rất đồng

 cảm theo nhịp rung động của tác giả nguyên tác! Như bài Qua Quán Rượu dich thơ Vương Tích trên đây - Chữ “nhậu”, chữ “ xỉn”, thật đắc ý, tuyệt vời!

 là những từ mang ý nghĩa rất hiện thực, ở cảnh tượng khó quên trong đời tôi nơi quê nhà! “ - Lam Nguyên - Seattle, Thu Mậu Tuất 2018.

 

Switch mode views: