Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

30/4 - Ngày Quốc Hận

ngay 01

 

 

 

 

 

 

30/4 - NGÀY QUỐC HẬN

30 Tháng 4 – Xóa bàn cờ tướng
Thí chốt, phủi tay … Thế là hết chơi!
Đại Sứ Martin hạ cờ Mỹ xuống
Trực thăng SeaKing bốc thẳng ra khơi!

30 Tháng 4 - Miền Nam thất thủ
Quân Lực Việt Nam tan rã đau thương
Máu lệ quân dân đẫm đầy trang sử
Quốc Hận này đau thấm tận tủy xương!

30 Tháng 4 – Cờ máu xuất hiện
Nón cối dép râu, kéo vào Sài-gòn
Dân chúng ùn ùn trốn chạy ra biền
Đi tìm Tự do. Xa lũ ác ôn !

30 Tháng 4 - Hải Quân bất mãn
Tài liệu Tham mưu thiêu hủy sạch trơn
Toàn Bộ Tư Lệnh âm thầm di tản
Chiến hạm, Giang đoàn … trực chỉ Côn Sơn.

30 Tháng 4 – Vùng 4 còn vững
Mười rưỡi nghe tin, Minh-Cồ đầu hàng
Như ngọn giáo đâm ngay tim!... chết sững!
Một tiếng súng “!”. Trời! - Tướng Nguyễn Khoa Nam !

ngày 02

 

 

 

 

 

 

   Tướng Ng.Khoa Nam

30 Tháng 4 – buông súng… phi lý!
Sư Đoàn 5 , phòng tuyến vẫn y nguyên
Tư Lệnh Sư Đoàn - Tướng Lê Nguyên Vỹ
Chào biệt anh em. Tuẫn tiết oai nghiêm!

ngay 03

 

 

 

 

 

 

 

   Tướng Lê Nguyên Vỹ

30 Tháng 4 – Đoàn quân thất thủ
Đang khi chiến binh, khí tiết bừng bừng!
“Vị Quốc Vong Thân” : - Tướng Phạm Văn Phú
- Tướng Trần Văn Hai, - Tướng Lê Văn Hưng …

ngay 04

 

 

 

 

 

 

   Tướng Ph.V,Phú

 

 

 

ngay 05

 

 

 

 

 

 

   Tướng Trần V, Hai

 

 

 

ngay 06

 

 

 

 

 

 

   Tướng Lê Văn Hưng

30 Tháng 4 – Trước đài Thủy Quân Lục Chiến
Có đám đông mặc niệm, nước mắt lưng tròng
Xác một Cảnh Sát Quốc Gia nằm tuẫn tiết
Vị anh hùng: Trung Tá Nguyễn Văn Long

ngay 07

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tr.Tá Ng.V.Long

30 Tháng 4 – Người không tự vận
Tỉnh Trưởng Chương Thiện chiến đấu tới cùng
Vị “Liệt Sĩ” : Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn
Giặc đem ra bắn! Ông chết bi hùng!

ngay 08

 

 

 

 

 

 

 

   ĐạiTá HồNgọc Cẩn

30 Tháng 4 –Rã ngũ gần hết
Còn lại Vũng Tầu, Trường Thiếu sinh Quân
Vẫn kềm chặt súng, coi thường cái chết
Rốt cuộc, các em ngồi khóc giữa sân !!!

30 Tháng 4 – Hai tay hai súng
Anh lính hiên ngang đi giữa Sài-gòn
Trái lựu đạn móc tòn ten trước bụng
“Mẹ đời! Cộng phỉ !… cùng chết nghe con”!

ngay 09

 

 

 

 

 

 

 

    Người Lính cuối cùng đi giữa Sàigon

30 Tháng 4 – tổng số tuẫn tiết
Quân Dân Cán Chính, khoảng trên hai trăm
Sau này kiểm kê, nhiều không kẻ xiết!
Trang “Hận Huyết Sử”, lưu lại ngàn năm!

30 Tháng 4 – Cộng nô tàn bạo
Qủy quyệt, gian manh, vào cướp Miền Nam
Ngục tù khổ sai, gọi là “cải tạo”
“Vùng kinh tế mới”đầy ải lầm than!

30 Tháng 4 – Hận đau khôn xiết!
Hơn bốn chục năm … núi sông u sầu
Cương quyết vùng lên! Toàn dân nước Việt!
Giữ Giang Sơn cho con cháu ngàn sau!

30 Tháng 4 – Ước mong chờ đợi !
Hồn thiêng sông núi “Việt Nam Cộng Hoà”
Cờ Vàng uy linh, bay khắp Thế giới
Sẽ về Quê hương ! Một ngày không xa!

                   Trần Quốc Bảo
                Richmond, Virginia
         Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Switch mode views: