Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài Kệ Cáo Bịnh

cao tat thi

 

 

 

 

 

 

CÁO TẬT THỊ CHÚNG

Mãn Giác Thiền Sư

吿 疾 示 眾

春 去 百 花 落
春 到 百 花 開
事 逐 眼 前 過
老 從 頭 上 來
莫 謂 春 殘 花 落 盡
庭 前 昨 夜 一 枝 梅

滿 覺 禪 師

     Bài Kệ

    CÁO TẬT THỊ CHÚNG

Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền qúa
Lão tòng đầu thượng lai
Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.
Mãn Giác Thiền Sư (*)

2 Bản dịch của Trần Quốc Bảo

       Bài Kệ Cáo Bịnh
1 (nguyên thể)

Xuân đi muôn hoa tàn,
Xuân về muôn hoa nở
Thoáng vụt bóng thời gian
Trên đầu tóc bạc mớ
Chớ tưởng Xuân qua Hoa rụng hết
Trước nhà đêm nở một nhành Mai.

2 (thể lục bát)

Xuân đi muôn cánh Hoa rơi,
Xuân về Hoa nở khoe tươi muôn mầu
Ngắm nhìn sự thế qua mau
Tháng năm chồng chất hay đâu tuổi già
Hết Xuân chớ tưởng hết Hoa
Một nhành Mai nở đêm qua trước thềm.

       Trần Quốc Bảo
     Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(*) Mãn Giác Thiền Sư, (1052-1096) tục danh Lý Thường, hiệu Sùng Tín Trưởng Lão. Sư là thầy dạy của Hoàng tử Cao Đức (sau lên làm Vua, tức là Lý Nhân Tông – 1072-1127)

Tạp luận: Lẽ “vô thường” ý nghĩa thâm trầm của bài Kệ.

(1) - tuổi già; hết xuân chớ tưởng hết hoa; vẫn một bông hoa đẹp (hoa Nhân ái, hoa Từ bi, hoa Yêu thương ...) bừng nở trong lòng lão niên và giữa chúng sinh.

(2) - gặp thời bất hạnh; hết xuân chớ tưởng hết hoa; vẫn một bông hoa hạnh phúc khác, tiềm ẩn bên mình, ta chưa ngộ ra đó thôi! -

* Tựa đề bài Kệ là CÁO BỊNH, vậy chúng ta hãy ngẫm về thời hiện tại – nỗi bất hanh bởi bịnh Corona-Virus-Vũ-Hán...; và trong nỗi bất hạnh đó, Hạnh phúc nào sẽ là ”Đình tiền tạc dạ nhất chi mai” ?

* Lẽ vô thường trong cõi nhân sinh, Cái huyền bí của đất trời, biết bao điều vượt ngoài tầm trí suy diễn của con người ! – (Ngẫm thay, muôn sự tại Trời - Kiều ; Cái quay búng sẵn trên Trời, Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm ... Cung Oán

Switch mode views: