Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TRO BỤI (*)

bui tro

 

 

 

 

 

 

Hôm nay đáp chuyến Jet Blue
Mượn đôi cánh sắt, vù vù bay lên
Thấy mình đâu phải là tiên
Mà đang êm ái lượn trên vòm trời

Nhìn qua khung cửa bồi hồi
Dưới kia , mù mịt ... núi đồi, biển sông
Con người, quá nhỏ - khó trông
Lên cao ... cao nữa - là không thấy gì

Lan man, thơ thẩn nghĩ suy
Về sinh-vật bé tí ti: “con người”
Trí khôn, thiệt quá tuyệt vời!
Từng phen thám hiểm biển trời bao la

Hỏa Tinh, trên cõi thiên hà
Phi thuyền bay tới, thăm qua mấy lần
Biển sâu, đáy thẳm muôn phần
Tầu ngầm lặn xuống, hải tuần dò la

Văn minh, nhân loại tiến xa
Nhưng tai họa sát bên “ta” rất gần
Con người thật nhẹ đồng cân
Chỉ trong gang tấc, Tử Thần kề bên !

“Người” từ tro bụi mà nên (**)
Một mai rồi cũng về miền “bụi tro”
“Thiên tài” là PHÚC, Trời cho
Sống sao, tích ĐỨC mà so với TÀI

Giật mình ... nghĩ tới thân này
Tôi là hạt bụi đang bay ngang Trời !

                  Trần Quốc Bảo
               Richmond, Virginia

        Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(*) Ngày 26 Tháng 2-2020 vừa qua là ngày Lễ Tro (Ash Wednesday)
(**) “Hãy nhớ mình là bụi đất và sẽ trở về bụi đất” (St 3:19).

 

Switch mode views: