Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

QỦA BÁO

bao qua a

 

 

 

 

 

 

 

Trồng ớt thì có trái cay,
Trồng cam trái ngọt, chuyện này đương nhiên!
Xưa nay, quả báo nhãn tiền
Cán cân Tạo Hóa, chẳng thiên vị gì!
Lấy gương Trung Cộng, mà suy
Mười điều làm ác, gặp nguy cả mười!
                    -o-
1 . Tàu khoe, mình giỏi nhất đời,
Chế ra vi khuẩn, giết người như chơi
Bây giờ “Virus Con Dơi”
Đang gây khủng khiếp tơi bời Trung Hoa!

2 . Ỷ mình lớn, cướp Hoàng Sa,
Biển Đông phình bụng, vẽ ra “lưỡi bò”
Giờ thấy “Vi Trùng” mà lo
Đời anh Đại Hán, chỉ ho là tàn!

3 . Chệt Cộng tài trợ Bắc Hàn,
Chế bom nguyên tử, kết đoàn liên minh
Bây giờ thằng em Triều Tiên
Thẳng tay, nó đóng cửa biên giới rồi!

4 . Tàu Cộng cướp Nước, đuổi người,
Tân Cương, Tây Tạng phải dời quê hương
Bây giờ Vũ Hán tang thương
Dân tình bỏ xứ, tìm đường thoát thân!

5 . Bắc Kinh cậy mình đông dân,
Dùng đòn du lịch, dành phần đầu tư
Bây giờ Thế Giới loại trừ
Cấm khách du lịch, đến từ Trung Hoa!

6 . Hồng Kông và Việt Nam ta,
Chệt bày “Lệnh Dẫn Độ” qua cho Tầu
Bây giờ Chệt điên cái đầu!
Ào ào tránh dịch, bỏ Tầu sang ta.

7 . Cuộc “Chiến Thương Mại” vừa qua,
To mồm, Chệt “tỉu hà ma” Hoa Kỳ!
Thế rồi, vác cái mặt lỳ
Xin Mỹ đình chiến, bảo gì cũng vâng!

8 . Chệt dẹp biểu tình Hồng Kông,
Cấm dân đeo mặt nạ, phòng hơi cay
Dịch Corona, hiện nay
Chệt già Chệt trẻ, suốt ngày khẩu trang!

bao qua b

 

 

 

 

 

 

9 . Người Tây Tạng ăn chay trường,
Chệt bày ăn uống thông thường thịt heo
Thế rồi, dịch lợn Phi Châu
Người và heo lợn của Tàu chết lăn!

10 . Chệt ra công hàm cản ngăn,
Chuyện Tàu nội bộ, cấm lăn xía vào!
Bây giờ Chệt chết bổ nhào
Nhân dân Thế giới giúp Tàu hồi sinh.
                     -o-
Tưởng rằng Trời Đất vô tình
Ai hay “Thiên Luật” cao minh khôn lường
Dân nào ăn ở bất lương,
Trước sau quả báo, tai ương nhãn tiền !!!

            Trần Quốc Bảo
         Richmond, Virginia

   Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: