Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Brexit : Thủ tướng Anh thoát được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Teresa May

Thủ tướng Anh Theresa May tối hôm 12/12/2018.
Oli SCARFF / AFP

Thủ tướng Anh Theresa May tối qua 12/12/2018 đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, do các nghị sĩ bảo thủ phản đối thỏa thuận với Bruxelles đưa ra, với 200 phiếu ủng hộ và 117 phiếu chống.

Phát biểu sau khi có kết quả, bà May nhìn nhận có « một số đáng kể » nghị sĩ bỏ phiếu chống lại bà, nhưng kêu gọi Nghị Viện đoàn kết lại để hoàn tất tiến trình Brexit.

Thông tín viên Muriel Delcroix tại Luân Đôn tường trình :

« Bà Theresa May vẫn là người lãnh đạo đảng bảo thủ, nhưng có 117 người, tức là một phần ba trong số 315 nghị sĩ của đảng không còn tin tưởng ở bà.
Một kết quả không mấy dễ chịu, làm tổn hại đến uy tín của thủ tướng. Bà May lại sống sót một lần nữa, nhưng đến bao giờ ?

Chiến thắng này là một đòn giáng vào những người chống đối, đặc biệt là làm im miệng nhóm Brexit cực đoan đã đưa ra kiến nghị bất tín nhiệm.
Theo quy định của đảng, nay họ không thể truất phế bà Theresa May trong vòng một năm, và đành phải gác qua một bên ý định áp đặt một Brexit không có thỏa thuận.

Nhưng nếu bà May đã lấy ra được những viên sỏi trong chiếc giày, thì vẫn còn những chiếc gai nhọn khó gỡ : một Nghị Viện Anh nhất định chống lại thỏa thuận mà bà đã thương lượng được với Bruxelles.
Thỏa thuận này có nguy cơ bị bác bỏ, ngay cả sau khi thủ tướng đã đi một vòng châu Âu để cố gắng đạt được một số nhượng bộ.

Hơn nữa, một mối đe dọa khác vẫn tiềm tàng. Đó là một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khác, lần này là đối với toàn bộ chính phủ, do Công Đảng đề xướng với sự ủng hộ của các đảng đối lập khác. »

Switch mode views: