Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Pháp: cải tổ nội các sâu rộng sau hai tuần bế tắc

france-politics 2Pháp: Tân bộ trưởng Nội Vụ Christophe Castaner (T) và thủ tướng Edouard Philippe (P). Ảnh ngày 16/10/2018.
REUTERS/Pascal Rossignol

Sau hai tuần chờ đợi và đàm phán, nước Pháp có một chính phủ mới, cải tổ khá sâu rộng, sau vụ từ chức vì thất vọng của bộ trưởng Nội Vụ Gerard Collomb, một nhân vật thân cận của tổng thống Macron.

Theo điện Elysée, chính phủ mới, vẫn do thủ tướng Edouard Philippe điều hành, là một nội các « được đổi mới » nhưng nhiệm vụ chính trị không thay đổi, tiến hành các chủ trương cải cách đã được hoạch định.
Ngoài thủ tướng Edouard Philippe, tân chính phủ Pháp có 34 thành viên, phân nửa là phụ nữ, đúng theo tinh thần nam nữ bình quyền.

Chức vụ quan trọng, bộ Nội Vụ, được trao cho một người thân cận của tổng thống Macron : ông Christophe Castaner 52 tuổi, cho đến nay đặc trách quan hệ với Quốc Hội kiêm lãnh đạo đảng cầm quyền Cộng Hoà Tiến Bước.

Phản ứng đầu tiên từ đảng đối lập Người Cộng Hoà là « không tin an ninh nước Pháp sẽ được bảo đảm » với tân bộ trưởng Christophe Castaner.

Switch mode views: