Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giải thưởng Văn Học mới của Tân Hàn Lâm Viện Thụy Điển

russia-usa-perry
Nhà văn nữ người Pháp, Maryse Condé, ngày 12/10/2018, được Tân Hàn Lâm Viện Thụy Điển trao tặng một giải thưởng Văn Học mới.
© DR

Ban giám khảo Tân Hàn Lâm Viện Thụy Điển ngày 12/10/2018 trao tặng một giải thưởng Văn Học mới cho nhà văn nữ người Pháp, Maryse Condé.

Giải thưởng này có tham vọng thay thế Nobel Văn Học, vào lúc ban giám khảo Ủy ban Văn Chương của Viện Hàn Lâm Stockholm bị tai tiếng bê bối tình dục.

Tân Hàn Lâm Viện Thụy Điển bao gồm nhiều nhân sĩ, trí thức công bố bảng vàng vào trưa nay tại Thư Viện Stockholm, vinh danh nhà văn Pháp, với "một ngôn ngữ chính xác, mô tả về những tác động tàn phá của chính sách đô hộ và những hỗn loạn khi thời kỳ thuộc địa chấm dứt".

Maryse Condé sinh năm 1937 tại Guadeloupe, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp.
Những tác phẩm của bà như Segou, Moi, Tituba bà phù thủy Đen tại Salem, hay Khi đợi mùa nước lớn ... đã được dịch sang nhiều thứ tiếng.

Maryse Condé đã nhận nhiều giải thưởng lớn của văn đàn Pháp như giải thưởng của Viện Hàn Lâm Pháp, giải thưởng mang tên nữ sĩ Marguerite Yourcenar.
Cùng được đề cử tranh giải thưởng Văn Học mới của Thụy Điển năm nay, có nhà văn nữ gốc Việt, Kim Thúy, hiện sinh sống tại Canada và cây bút người Anh, Neil Gaiman.

Switch mode views: