Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tuổi Trẻ Việt Nam Thức Tỉnh

Hôm nay, khối tuổi trẻ yêu nước đồng lên tiếng sự tiếm dụng lịch sử do Đảng cộng sản Việt Nam thực hiện với giá máu của toàn dân tộc.

Vatican sáng lòa tia chớp

Chỉ vài giờ sau khi Đức Giáo hoàng Benedict bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức, một tia chớp đã lóe lên trên đỉnh mái vòm thánh đường St Peter. Tia chớp lóe lên vào lúc trước 6 giờ chiều, giờ địa phương. St Peter, nằm trong Vatican City, được xem là một trong những địa điểm Thiên chúa giáo thiêng liêng nhất.

Ý kiến về việc ĐGH Benedicto 16 tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng

Những năm gần đây Vatican cố gắng chứng tỏ với nhà nước Việt Nam là Giáo Hội không can dự vào chuyện tranh đấu của các đảng phải chính trị, các phong trào dân chủ ở Việt Nam. Bởi thế tôi nghĩ có lẽ không có chuyện Đức Giáo Hoàng lấy vấn đề dân chủ mà áp lực với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong những cuộc gặp thế này

Bài giảng của LM Nguyễn Ngọc Nam Phong ngày lễ Ba Vua tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội, Việt Nam

Nhiệm vụ của người tín hữu Kitô trước những Herod thời đại mới

Thánh lễ và đêm thắp nến còn cầu nguyện cho các nạn nhân sắp ra tòa tại Thành phố Vinh, cho các dân oan, những người thấp cổ bé họng trong xã hội, cầu nguyện choquyền con người được tôn trọng.

Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại La Mã - Phần 2

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 435, ngày 2-4-2000 về Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại La Mã - Phần 2

Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại La Mã - Phần 1

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 435, ngày 2-4-2000 về Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại La Mã - Phần 1

Thánh Lễ Mừng Kính Chân Phước Anrê Phú Yên tại Saigon - Phần 2

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 434, ngày 26-3-2000 về Thánh Lễ Mừng Kính Chân Phước Anre Phú Yên tại Saigon - Phần 2

Thánh Lễ Mừng Kính Chân Phước A Phú Yên tại Saigon - Phần 1

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 434, ngày 26-3-2000 về Thánh Lễ Mừng Kính Chân Phước Anre Phú Yên tại Saigon - Phần 1.

Mừng Kính Chân Phước Anrê Phú Yên (Phần 2)

Chương trình Phát Thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 433, phần 2, ngày 19-3-2000 về Người Chứng Thứ Nhất, Anrê Phú Yên, Quan Thày Giáo Lý Viên.

Mừng Kính Chân Phước Anrê Phú Yên (Phần 1)

Chương trình Phát Thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 433, phần 1, ngày 19-3-2000 về Người Chứng Thứ Nhất, Anrê Phú Yên, Quan Thày Giáo Lý Viên.

Đọc Kinh Mân Côi - Mùa Sáng

MÙA SÁNG - Thiên Chúa là Ánh Sáng. Chúa Kitô, Chúa chúng ta là Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.

Đọc Kinh Mân Côi - Mùa Mừng

MÙA MỪNG - Alleluia! Người đã sống lại thật như lời Người đã hứa! Alleluia!

Đọc kinh Mân Côi - Mùa Thương

MÙA THƯƠNG  - Mầu nhiệm Con Thiên Chúa chịu chết để cứu chuộc tội lỗi nhân loại.

Đọc Kinh Mân Côi - Mùa Vui

MÙA VUI - Hỡi trần gian! Hãy vui lên, vì Con Thiên Chúa đã giáng trần trong lòng Trinh Nữ Maria.

Lễ Nghi vinh thăng Hồng Y cho Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận (2)

* Chương trình phát thanh ngày 25-1-2001 - Số 482 (Phần 2) * Giới thiệu bài Thánh Ca mới "Người Tù Hy Vọng" của Hàn Thư Sinh.  

Lễ Nghi vinh thăng Hồng Y cho Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận (1)

Chương trình phát thanh ngày 25-1-2001 - Số 482 (Phần 1)

Switch mode views: