Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài giảng của LM Nguyễn Ngọc Nam Phong ngày lễ Ba Vua tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội, Việt Nam

Nhiệm vụ của người tín hữu Kitô trước những Herod thời đại mới

Thánh lễ và đêm thắp nến còn cầu nguyện cho các nạn nhân sắp ra tòa tại Thành phố Vinh, cho các dân oan, những người thấp cổ bé họng trong xã hội, cầu nguyện choquyền con người được tôn trọng.

Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại La Mã - Phần 2

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 435, ngày 2-4-2000 về Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại La Mã - Phần 2

Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại La Mã - Phần 1

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 435, ngày 2-4-2000 về Đại Lễ Phong Chân Phước Anrê Phú Yên tại La Mã - Phần 1

Thánh Lễ Mừng Kính Chân Phước Anrê Phú Yên tại Saigon - Phần 2

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 434, ngày 26-3-2000 về Thánh Lễ Mừng Kính Chân Phước Anre Phú Yên tại Saigon - Phần 2

Thánh Lễ Mừng Kính Chân Phước A Phú Yên tại Saigon - Phần 1

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 434, ngày 26-3-2000 về Thánh Lễ Mừng Kính Chân Phước Anre Phú Yên tại Saigon - Phần 1.

Mừng Kính Chân Phước Anrê Phú Yên (Phần 2)

Chương trình Phát Thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 433, phần 2, ngày 19-3-2000 về Người Chứng Thứ Nhất, Anrê Phú Yên, Quan Thày Giáo Lý Viên.

Mừng Kính Chân Phước Anrê Phú Yên (Phần 1)

Chương trình Phát Thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 433, phần 1, ngày 19-3-2000 về Người Chứng Thứ Nhất, Anrê Phú Yên, Quan Thày Giáo Lý Viên.

Đọc Kinh Mân Côi - Mùa Sáng

MÙA SÁNG - Thiên Chúa là Ánh Sáng. Chúa Kitô, Chúa chúng ta là Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.

Đọc Kinh Mân Côi - Mùa Mừng

MÙA MỪNG - Alleluia! Người đã sống lại thật như lời Người đã hứa! Alleluia!

Đọc kinh Mân Côi - Mùa Thương

MÙA THƯƠNG  - Mầu nhiệm Con Thiên Chúa chịu chết để cứu chuộc tội lỗi nhân loại.

Đọc Kinh Mân Côi - Mùa Vui

MÙA VUI - Hỡi trần gian! Hãy vui lên, vì Con Thiên Chúa đã giáng trần trong lòng Trinh Nữ Maria.

Lễ Nghi vinh thăng Hồng Y cho Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận (2)

* Chương trình phát thanh ngày 25-1-2001 - Số 482 (Phần 2) * Giới thiệu bài Thánh Ca mới "Người Tù Hy Vọng" của Hàn Thư Sinh.  

Lễ Nghi vinh thăng Hồng Y cho Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận (1)

Chương trình phát thanh ngày 25-1-2001 - Số 482 (Phần 1)

Switch mode views: