Lễ Nghi vinh thăng Hồng Y cho Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận (1)

Xin BẤM VÀO ĐÂY

 

thuanjp2

Tin mới