Đám cưới Việt Nam thập niên 90

Những hình ảnh về một đám cưới tại Việt Nam thời thập niên 1990.

Các tin khác