Chào cờ Việt Nam - Đoàn Trống La San

 Trình diễn lễ rước và chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà thật hay và cảm động.

Các tin khác