Quá trình khai thác kim cương ở Bắc Cực

 Có kim cương dưới lớp băng tuyết, trông chúng thật lấp lánh, trong suốt và láng bóng!

Các tin khác