Video thơ nhạc Vinh Danh Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 Chiều trình diễn thơ nhạc để vinh danh đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã diễn ra tại San Jose, California.

Tin mới

Các tin khác