Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Video thơ nhạc Vinh Danh Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 Chiều trình diễn thơ nhạc để vinh danh đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã diễn ra tại San Jose, California.

Switch mode views: