Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ ca tôn vinh Đức Giáo Hoàng Gioan

 Tâm tình của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua những bài mà ngài sáng tác.

Switch mode views: