Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Một Tâm Hồn Nhỏ (Phần 2)

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 425 ngày 23-1-2000 (Phần 2)
Chủ đề: Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Một Tâm Hồn Nhỏ.

Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Một Tâm  Hồn Nhỏ.

Các tin khác