Mậu Thân 1968 và những điều dối trá

 Những người nổi tiếng đó có thể theo cộng sản, hoặc bị tiền bạc lợi dụng cho nên họ có những phát biểu nghe rất chướng tai.

Các tin khác