Thiếu nữ miền Bắc nói về sự thật về cộng sản Việt Nam

 Cô gái này nói rằng cô được sinh ra ở miền Bắc, bị chế độ giáo dục nhồi sọ, nhưng nhờ internet, cô đã hiểu ra sự thật về cộng sản Việt Nam đã làm những chuyện gì.

Các tin khác