Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh nói về tình hình tôn giáo tại Việt Nam và vụ Formosa

Ngày 26/4/2017, Giám Mục Hoàng Đức Oanh tham dự buổi họp báo của Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông nói: ''Việt Nam ngày nay không chỉ bị ô nhiễm môi trường, ô nhiễm đủ mọi thứ và luôn lương tâm con người cũng bị ô nhiễm”.
 
Phần 1
 
Phần 2
 
Phần 3
 
Switch mode views: