Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thao túng giá nông sản, nông dân mất trắng

Trong chương trình thời sự 19h ngày 20/7/2013 của Đài Truyền Hình Việt Nam có phản ánh về việc làm giá các nông sản như Đỉa, lá Điều ....với các bằng chứng rõ rệt, nơi làm ra trò ấy, và vì sao họ làm như vậy. Những kết luận ấy bạn có thể đưa ra sau khi xem đoạn clip này, nếu bạn có cùng với 1 kết luận người chịu thiệt cuối cùng ở đây là dân Việt Nam mình hay đâu đó là gia đình của bạn, người thân của bạn. Hãy góp sức lên tiếng cảnh báo và ngăn chặn sự phá hoại này với Cộng đòng Việt Nam.

Lái buôn "nước ngoài" là AI ??? Tại sao Xướng Ngôn Viên cuả CSVN sợ không dám đọc cho dân chúng trong nước biết: là bọn Tàu phù TRUNG CỘNG, là anh em "nối khố, môi hở răng lạnh" với của cộng sản VN.

"môi hở răng lạnh"
Switch mode views: