Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giới trẻ miền Bắc VN nghĩ gì về biến cố 30 Tháng 04

 Những ai đã theo VC trước 30/4/75 thì không nên xem vì nếu quý ngài còn chút lương tâm thì khó mà ngủ yên giấc sau khi xem.

Switch mode views: