Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cười ra nước mắt với "thu giá"

 Bình luận thêm về vụ "thu phí" sửa thành "thu giá" của CSVN.

Switch mode views: