Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tất cả củi tươi và củi khô, hãy đoàn kết lại!

Bởi thế, việc cần đường lối, kế hoạch của một tổng bí thư miễn sao là có, không cần nó đúng hay sai. Ông Trọng không hề có khái niệm về kinh tế, kinh nghiệm ngoại giao và quan hệ quốc tế. Nên ông đã làm một điều tệ hại là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở nước Đức.

 
Switch mode views: