Một dân tộc bạc phúc là khi 99% dân số nghĩ rằng đá banh thắng là thắng tất cả!

 Khi trẻ em bên đây còn đi bán vé số thì nước người ta đã được ăn học miễn phí.

Tin mới

Các tin khác