Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bao mừng tuổi mang hồn dân tộc Việt Nam Cộng Hoà

 Ban đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali đã hi sinh thời gian quý báu, để cùng nhau thực hiện những bao mừng tuổi mang đậm hồn dân tộc Việt Nam để phổ biến và thay thế cho bao lì xì đỏ ảnh hưởng từ Trung Cộng.

Switch mode views: